11 października 2014r. w Grobli, małej miejscowości na terenie okręgu legnickiego odbyły się uroczystości jubileuszowe 60-lecia Koła Łowieckiego „Dzik” z Jawora połączone z poświeceniem i przekazaniem sztandaru.

Uroczysty jubileusz rozpoczął się w zabytkowym kościele pw. Św. Anny w Grobli uroczystą Mszą św. którą odprawił Kapelan Myśliwych Ziemi Jaworskiej ks. Zbigniew Dyl.

Uczestników uroczystości w kościele powitał łowczy KŁ „Dzik” kol. Józef Mokrzycki, który wspomniał o dorobku wielu pokoleń myśliwych o radości i uroku obcowania z przyrodą o tym, że łowiectwo to nie tylko polowanie ale także dar, który otwiera nasze oczy i serca na majestat naturalnego środowiska.

Myśliwska muzyka prezentowana podczas Mszy św. przez sygnalistów z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Złotoryja kierowanego przez kol. Jacka Kramarza nadały uroczystości osobliwy i podniosły charakter.

Nawiązując do 60-ego jubileuszu KŁ „Dzik” ks. Zbigniew powiedział, że jest okazja aby podziękować i tym pierwszym pionierom, którzy tworzyli tę społeczność i tym, którzy teraz tworzą historię.

Pamiętajmy o tych, którzy dzisiaj wędrują w towarzystwie św. Huberta po krainie wiecznych łowów.

Przypomniał, że czas miniony i dokonania poprzedników pozwoliły na zebranie się dzisiaj i uczczenie jubileuszu tym radośniej i dumnie, że przy tak doniosłej okazji poświęcony zostanie sztandar koła łowieckiego „Dzik” w Jaworze.

Głosząc kazanie ks. Zbigniew Dyl wspomniał, że „…60 lat to okres różny w naszej historii. Różnie było też w życiu KŁ Dzik. …Koło ma wiele osiągnięć, warto zaznaczyć, że życie koła splatało się i splata z życiem lokalnej społeczności przynosząc wiele korzyści obu stronom”.

Przystępując do poświecenia sztandaru celebrans, wskazując na dorobek myśliwych z KŁ „Dzik” na ich przeszłość i teraźniejszość przypomniał, że niezwykle ważnym elementem w życiu społeczności myśliwych jest poświęcenie i przekazanie członkom koła sztandaru, sztandaru, który jako widoczny znak jednoczy ludzi i tworzy wspólnotę.

„Sztandar to symbol pod którym będziecie się spotykać. Pamiętajcie, że pod tym znakiem będziecie szli w kolejne lata i jubileusze”. Życzę wszystkim …Darz Bór!

Po poświeceniu sztandaru ks. Zbigniew Dyl złożył wszystkim zebranym wszelkiej pomyślności a myśliwym z koła sukcesów w pracy na płaszczyźnie przyrody i łowiectwa.

Wyprowadzenie nowo poświęconego sztandaru KŁ „Dzik” w szpalerze zebranych myśliwych i zaproszonych gości zakończyło Mszę świętą.

Po uroczystej Mszy, uczestnicy i zaproszeni goście spotkali się na oficjalnej uroczystości z okazji 60. jubileuszu i przekazania sztandaru członkom koła łowieckiego.

Oficjalna część jubileuszu odbyła się w Pałacu zbudowanym w XVI wieku oraz dawnym przydworskim budynku gospodarczym. Cały kompleks położony jest we wsi Grobla na Dolnym Śląsku, na Pogórzu Kaczawskim, w południowo – wschodniej części Parku Krajobrazowego „Chełmy”, w okolicy malowniczego przełomu rzeki Nysa Mała.

Wspólne fotografie uczestników i członków koła zrobione w otoczeniu pałacu zostaną piękną pamiątką dla uczestników uroczystości i dla tych co jest im miłe łowiectwo i jego tradycje.

W kolejnej części spotkania odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru i odnowienie ślubowania członków koła.

Akt przekazania sztandaru dokonał Łowczy Okręgowy w Legnicy kol. Ryszard Bryliński a sztandar prezesowi KŁ „Dzik” kol. Władysławowi Witkowi przekazał Łowczy Okręgowy w Jeleniej Górze kol. Kazimierz Koncewicz.

Po prezentacji sztandaru, Prezes Koła przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu koła, który stanowili koledzy: Wiesław Bauer, Waldemar Stańczyk i Józef Sadowski.

Na zakończenie uroczystości przekazania sztandaru odbył się ważny ceremoniał wbijania symbolicznych gwoździ w drzewiec sztandaru przez fundatorów i członków koła.

Symbolicznego wbicia gwoździa dokonali: Łowczy okręgowy – kol. Ryszard Bryliński, Łowczy Okręgowy – kol. Kazimierz Koncewicz, Starosta Złotoryjski – kol. Ryszard Raszkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor – kol. Piotr Wierzbicki, Nadlesniczy Nadleśnictwa Złotoryja – kol. Jacek Kramarz, Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Rolnego Sady Dolne – p. Roman Krosnowski.

Witając zaproszonych gości Łowczy Koła kol. Józef Mokrzycki przypomniał historię i dorobek koła Łowieckiego „Dzik” w Jaworze.

Koło zostało założone w 1954 roku i na początku nosiło nazwę „Gwardia”.

Założycielami koła byli koledzy: Roman Bauer, Wacław Debski, Franciszek Ciosmak, , Wojciech Delkowski, Antoni Grosiak, Zygmunt Grabowski, Józef Horożaniecki, Jan Jarkiewicz, Henryk Kowalik, Tadeusz Kubicki, Eugeniusz Mikuła, Władysław Łukasiewicz, Czesław Michalak, Kazimierz Kozłowski, Czesław Stępień, Józef Sudelski, Jan Prokop, Stanisław Petkowicz. Niestety nikt z założycieli nie doczekał 60-lecia naszego koła.

W 1955 roku na pierwszym Walnym Zebraniu wybrano zarząd koła w składzie: Czesław Michalak - prezes, Roman Bauer – łowczy, Tadeusz Kubicki – sekretarz, Stanisław Petkowicz – skarbnik.

W 1960 roku koło uzyskało osobowość prawną i przyjęło nazwę: „Dzik” w Jaworze.

Dzisiaj koło, którym kieruje zarząd w składzie: Władysław Witek – prezes, Józef Mokrzycki – łowczy, Zenon Bednarek – sekretarz, Hieronim Adamski – skarbnik, liczy 71 myśliwych i dzierżawi 3 obwody łowieckie (nr: 212, 240 i 241 – przyp. autor) o powierzchni około 13 790 ha, w tym 535 ha stanowią rezerwaty przyrody.

W obwodach występują: jelenie, sarny, dziki, muflony, drapieżniki i kaczki. Koło rocznie pozyskuje około: 120 jeleni, 150 saren, 300 dzików, 20 muflonów. Uprawianych jest około 46 ha poletek i łąk śródleśnych.

Do zabezpieczenia działalności gospodarczej koło dysponuje: gruntami rolnymi, stanicą myśliwską i samochodami.

Za znaczące dokonania na niwie łowieckiej koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej i wielu myśliwych otrzymało najwyższe odznaczenia łowieckie. Złom otrzymali koledzy: śp. Józef Sudelski, śp. Michał Mokłowicz, Kazimierz Koncewicz i Władysław Witek.

Wielkie sukcesy koło osiąga w strzelaniach myśliwskich okręgu legnickiego zajmując od lat czołowe lokaty w strzelaniach drużynowych. Członek koła kol. R. Witek wraz z małżonką prowadzą profesjonalny zakład rusznikarski.

Gospodarka łowiecka pochlania wiele czasu i wysiłku, to sól aktywności członków koła, ale również wielce ważne w działalności koła jest kultywowanie zwyczajów i tradycji łowieckich.

Istotną rolę w działalności zajmuje propagowanie wiedzy przyrodniczo – łowieckiej oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych i spotkań z młodzieżą w łowisku z podsumowaniem przy tradycyjnym ognisku.

Był taki czas, że część kolegów terytorialnie należała do województwa jeleniogórskiego a część do województwa legnickiego, starsi koledzy pamiętają te czasy. Dzisiaj nie liczy się gdzie, kto jest przypisany, ważne jest aby tworzyć dobrą atmosferę w naszych małych wspólnotach i działać wspólnie dla dobra Polskiego Związku Łowieckiego.

Po prezentacji dorobku koła wręczono odznaczenia i okolicznościowe nagrody.

Złomem wyróżniony został kol. Władysław Witek. Złoty medal Zasługi Łowieckiej otrzymał kol. Józef Mokrzycki. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali: kol. Jan Bauer, kol. Michał Madurski i kol. Wojciech Nowakowski. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali: kol. Waldemar Stańczyk i Stanisław Waligura. Medale Zasłużony dla Łowiectwa Jeleniogórskiego wręczono: kol. Zenonowi Bednarkowi i kol. Józefowi Stępniowi.

Zespół sygnalistów odegrał fanfary na cześć odznaczonych.

Odznaczenia i medale wręczali Łowczowie Okręgowi: kol. Ryszard Bryliński i kol. Kazimierz Koncewicz oraz z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego kol. Stanisław Prendota.

Zarząd koła wyróżnił albumami „Przyroda-Myśliwy-Tradycja” kolegów nemrodów (seniorów): Józefa Stępnia, Edwarda Bierówkę i Alojzego Szemberskiego. Za wysiłek i trud przy szacowaniu szkód wyróżniono albumami kolegów: Andrzeja Kopcia i Antoniego Malinę. Za zaangażowanie w działalności na rzecz koła albumem wyróżniono kol. Józefa Sadowskiego.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły okolicznościowe odznaki: „Żonom Myśliwych za Tolerancję”, wręczone żonom - szczególnie tolerancyjnym, które otrzymały panie: Irena Mokrzycka, Teresa Witek i Elżbieta Kwaśnik - odznaki wręczał z niezwykłą swadą, łowczy kol. Ryszard Bryliński.

Były dyplomy, okolicznościowe upominki, gratulacje i życzenia, było uroczyście - gratulacje dla wyróżnionych.

W uroczystościach udział wzięli przedstawicieli władz samorządowych, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich oraz myśliwi ich rodziny i znajomi.

Samorząd reprezentował Starosta Złotoryjski kol. Ryszard Raszkiewicz, który w imieniu władz samorządowych przekazał członkom koła serdeczne życzenia z okazji jubileuszu. Lasy Państwowe reprezentowali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor kol. Piotr Wierzbicki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotoryja kol. Jacek Kramarz. Nadleśniczy kol. Piotr Wierzbicki przekazał w prezencie na ręce Prezesa róg myśliwski, aby członkowie koła mogli jeszcze donioślej głosić piękne myśliwskie obyczaje i tradycje w kniei i na innych uroczystościach. Prezes koła wydobył symboliczny dźwięk a pierwszy sygnał na rogu „Dzik na rozkładzie”, zagrał kol. Jacek Kramarz.

Organizację łowiecką reprezentowali: Łowczy Okręgowy PZŁ w Legnicy kol. Ryszard Bryliński, Łowczy Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze kol. Kazimierz Koncewicz, z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego w Jeleniej Górze kol. Stanisław Prendota, przedstawiciel Komisji Promocji, Kultury, Edukacji i Etyki Łowieckiej ORŁ w Jeleniej Górze kol. Jan Rokosz.

Po oficjalnych uroczystościach odbyła się prezentacja sygnałów i utworów myśliwskich wykonanych przez zespół sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Złotoryja i dzięki szczodrości kol. Tomasza Sokołowskiego piękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Legnicka z Legnicy. Uczestnicy biesiady odśpiewali nawet z zespołem pieśni – „Pojedziemy na łów” i „Szła dzieweczka”.

Uczestników zaproszono na biesiadę i bal myśliwski. Serwowano dania z bogatej polskiej kuchni myśliwskiej, prowadzono gorące rozmowy chwaląc się niezwykłymi przygodami łowieckimi oraz tradycyjnie wspominano „stare dobre czasy”.

Były też tańce, które trwały do „białego” rana!

Ja też tam byłem, jadła skosztowałem ale …do rana nie tańcowałem.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

 

 

tekst i fotografie: kol. Jan Rokosz

 


Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody Zarządu Okręgowego PZŁ w Legnicy jest zabronione.


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © 2013-2019.  All Rights Reserved. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakiejkolwiek zawartości bez zezwolenia zabronione!
Webmaster J@cek